top of page

Årsmøtedokumenter

Årsmøte 2024

Årsmøte i Soon SSF ble gjennomført 15.februar 2024. Årsmelding og referat kan lastes ned her. 

Årsmøte 2023

Årsmøte i Soon SSF ble gjennomført 2.mars 2023. Årsmelding og referat kan lastes ned her. 

Årsmøte 2022

Årsmøte i Soon SSF ble gjennomført 17.mars 2022. Årsmelding og referat kan lastes ned her. 

bottom of page