top of page

Jollegruppen

Soon Seilforenings formål er å drive idrett og fritidstilbud (seiling), organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

Jollegruppa ledes og styres av styret i Soon Seilforening med egen "Jollegruppeansvarlig". I tillegg har trenerne ansvaret for den sportslige aktiviteten og utviklingen innenfor sin undergruppe. Trenerne i Soon Seilforening har lang erfaring som jolle- og brettseilere, og har trenerutdanning fra Norges Seilforbund.

 

Vi ønsker at foreningen, i tillegg til å skape gode seilere, skal tilby et godt barne- og ungdomsmiljø.  Det trenger vi også foreldrenes medvirkning til. Foreldre får mulighet til å følge i sikringsbåt, hjelpe til ved sjøsetting og opptak av jollene. Vi forventer at foreldrene viser interesse for barnas aktiviteter, tar aktiv del i foreningens virksomhet og bidrar til en positiv utvikling av seilforeningen.

Jollegruppa er inndelt i syv undergrupper med hver sine trenere:

 

1. Optimist Nybegynner (oppstart etter sommeren)

2. RS Feva Nybegynner (oppstart etter sommeren)

3. Optimist Rekrutt (de som var nybegynner om høsten, blir rekrutter om våren)

4. Optimist Viderekommen/Regatta (Mer erfarne seilere)

5. RS Feva Rekrutt/Viderekommen/Regatta (De som var nybegynner om høsten, blir rekrutter om våren. Feva rekrutt seiler sammen med RS Feva VK/NC fra våren)

6. ILCA 4 Nybegynner 

7. ILCA 4 Viderekommen/Regatta

Sommerseilskole

Hver sommer arrangerer Soon Seilforening sommerseilskole for barn og unge.
Les mer her

 

 

For oppdatert oversikt over årets aktiviteter se vårt årshjul.

Se OAS terminliste for aktiviteter 2022

Overordnet mål for Jollegruppen

Fremme seilglede og seilsport


Vårt overordnede mål er at barn skal bli trygge på og i vann og ha glede av å seile i regatta
 
Vi vil at barn og ungdom skal få varig vennskap gjennom klubben

Vi skal ha jevn rekruttering og bredde i aktivitetene

I tillegg skal vi ha en kjerne eliteseilere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå

Våre verdier: Varig vennskap, seilglede, ydmykhet og ærlighet

bottom of page