Jollegruppen

Soon Seilforenings formål er å drive idrett og fritidstilbud (seiling), organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

Jollegruppa ledes og styres av styret i Soon Seilforening med egen "Jollegruppeansvarlig". I tillegg har trenerne ansvaret for den sportslige aktiviteten og utviklingen innenfor sin undergruppe. Trenerne i Soon Seilforening har lang erfaring som jolle- og brettseilere, og har trenerutdanning fra Norges Seilforbund.

 

Vi ønsker at foreningen, i tillegg til å skape gode seilere, skal tilby et godt barne- og ungdomsmiljø.  Det trenger vi også foreldrenes medvirkning til. Foreldre får mulighet til å følge i sikringsbåt, hjelpe til ved sjøsetting og opptak av jollene. Vi forventer at foreldrene viser interesse for barnas aktiviteter, tar aktiv del i foreningens virksomhet og bidrar til en positiv utvikling av seilforeningen.

Jollegruppa er inndelt i seks undergrupper med hver sine trenere:

  1. Optimist Nybegynner (Oppstart høst)

  2. Optimist Rekrutt (Fra vårsesong etter å ha vært nybegynner)

  3. Optimist Viderekommende (Erfarne seilere)

  4. Optimist Regatta

  5. RS Feva

  6. Laser 4.7

Soon Seilforening har også en ungdomsgruppe som disponerer en kjølbåt, 28 fot Smiling. Denne brukes til turseiling og seiltrening for ungdom i alderen 15 år+.
Det er en herlig gjeng med ungdommer som ønsker flere med på laget!

Gøy På Vannet

Hver sommer arrangerer Soon Seilforening sommerseilskolen Gøy På Vannet.
Les mer her

For oppdatert oversikt over årets aktiviteter se vårt årshjul.

Se OAS terminliste for aktiviteter 2021

Overordnet mål for Jollegruppen

Fremme seilglede og seilsport


Vårt overordnede mål er at barn skal bli trygge på og i vann og ha glede av å seile i regatta
 
Vi vil at barn og ungdom skal få varig vennskap gjennom klubben

Vi skal ha jevn rekruttering og bredde i aktivitetene

I tillegg skal vi ha en kjerne eliteseilere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå

Våre verdier: Varig vennskap, seilglede, ydmykhet og ærlighet