top of page

Jollegruppen

Soon Seilforenings formål er å drive idrett og fritidstilbud (seiling), organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

Jollegruppen ledes og styres av styret i Soon Seilforening med egen jollegruppe. Den kalles Ressursgruppen Jolle.

Ressursgruppen JOLLE 2022

Jolleleder:                                                                                     

Mail: jolle@soonsf.no

Jolleleder Vara

 Jan T. Rønning            

Mail: jan.th.ronning@gmail.com

Sportslig ansvarlig:           

Christian Birkeland   

Mail: christian_birkeland@yahoo.no

Treneransvarlig:                

Nina Birkeland         

Mail: ninabirkeland@hotmail.com

Klassekaptein Optimist

Hege R.Dellnes         

Mail: hegereidel@gmail.com

Klassekaptein RS Feva:   

Monika Nore             

Mail: monikanore@hotmail.com

Klassekaptein Laser:       

Nina Birkeland         

Mail: ninabirkeland@hotmail.com

Sikkerhet:                            

Jan T. Rønning           

Mail: jan.th.ronning@gmail.com                                             

Arne Berntsen           

Mail: arne@alliero.no

Materiell:                             

Are Nodland.             

Mail: are.nodland@gmail.com

Optimist                             

Jon Solsand               

Mail:jsolsand@hotmail.com

Feva                                     

Are

Laser

Rib                                         

Bjørn Ravnestad       

Mail:bjorn.ravnestad@gmail.com

Kontor/administrativ hjelper:  

Fia Sommernes       

Mail:fiasommernes@gmail.com

         kontoret@soonsf.no

 

I tillegg har trenerne ansvaret for den sportslige aktiviteten og utviklingen innenfor sin undergruppe. 

Trenerne i Soon Seilforening har lang erfaring som jolleseilere, og har trenerutdanning fra Norges Seilforbund. Se mer om trenerutdanning i SSF.

 

Vi ønsker at foreningen, i tillegg til å skape gode seilere, skal tilby et godt barne- og ungdomsmiljø.  

Det trenger vi også foreldrenes medvirkning til. Foreldre får mulighet til å følge i sikringsbåt, hjelpe til ved sjøsetting og opptak av jollene.

Vi forventer at foreldrene viser interesse for barnas aktiviteter, tar aktiv del i foreningens virksomhet og bidrar til en positiv utvikling av seilforeningen.

Jollegruppa er inndelt i syv undergrupper med hver sine trenere:

1. Optimist Nybegynner (oppstart etter sommeren)

2. Optimist Rekrutt (de som var nybegynner om høsten, blir rekrutter om våren)

3. Optimist Viderekommen/Regatta (Mer erfarne seilere)

4. RS Feva 

5. ILCA 4 Nybegynner 

6. ILCA  Viderekommen/Regatta

For oppdatert oversikt over årets aktiviteter se vårt årshjul.

Se OAS terminliste for aktiviteter 2022

Overordnet mål for Jollegruppen

Fremme seilglede og seilsport


Vårt overordnede mål er at barn skal bli trygge på og i vann og ha glede av å seile i regatta
 
Vi vil at barn og ungdom skal få varig vennskap gjennom klubben

Vi skal ha jevn rekruttering og bredde i aktivitetene

I tillegg skal vi ha en kjerne eliteseilere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå

Våre verdier: Varig vennskap, seilglede, ydmykhet og ærlighet

bottom of page