top of page

Jollegruppen

Soon Seilforenings formål er å drive idrett og fritidstilbud (seiling), organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

Jollegruppen ledes og styres av styret i Soon Seilforening med egen jollegruppe. Den kalles Ressursgruppen Jolle.

Leder jollegruppen Ketil Haugland : jolle@soonsf.no

Medlemmer

Marius Grønvold marius.gronvold@frogn.kommune.no

Line Krauss- Larsen familien.krauss.larsen@gmail.com

Are Nodland are.nodland@gmail.com

Nina Birkeland ninabirkeland@hotmail.com

Arne Berntsen arne@bratfoss.no

Kim Langberg Kristensen kim-k@online.no

Siri Kristensen

Hanne Birkeland hanne.birkeland@hotmail.com

I tillegg har trenerne ansvaret for den sportslige aktiviteten og utviklingen innenfor sin undergruppe. 

Trenerne i Soon Seilforening har lang erfaring som jolleseilere, og har trenerutdanning fra Norges Seilforbund. Se mer om trenerutdanning i SSF.

 

Vi ønsker at foreningen, i tillegg til å skape gode seilere, skal tilby et godt barne- og ungdomsmiljø.  

Det trenger vi også foreldrenes medvirkning til. Foreldre får mulighet til å følge i sikringsbåt, hjelpe til ved sjøsetting og opptak av jollene.

Vi forventer at foreldrene viser interesse for barnas aktiviteter, tar aktiv del i foreningens virksomhet og bidrar til en positiv utvikling av seilforeningen.

Jollegruppa er inndelt i fem undergrupper:

Optimist nybegynner

Optimist VK/NC

Ilca Nybegynner/rekrutt

Ilca VK/NC

For oppdatert oversikt over årets aktiviteter se vårt årshjul 2024.

Overordnet mål for Jollegruppen

Fremme seilglede og seilsport


Vårt overordnede mål er at barn skal bli trygge på og i vann og ha glede av å seile i regatta
 
Vi vil at barn og ungdom skal få varig vennskap gjennom klubben

Vi skal ha jevn rekruttering og bredde i aktivitetene

I tillegg skal vi ha en kjerne eliteseilere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå

Våre verdier: Varig vennskap, seilglede, ydmykhet og ærlighet

bottom of page