Utleielokale

Lei selskapslokale på Sons flotteste eiendom

 

Vårt lokale Neptun leies ut til selskaper, møter og konferanser. Det er et stort og åpent lokale på bryggen med flott utsikt utover havnen.
Et stort og moderne kjøkken hører til lokalet og er nyoppusset i 2020.

Se vår bookingkalender om din ønskede dato er ledig og send oss en forespørsel via skjemaet nederst på siden. 

 

 

KNeptun
Neptun7
Neptun6
Neptun5
Neptun4
Neptun3
Neptun2
Neptun1

Det avkreves depositum på kr. 1000,- som faktureres ved reservasjon av lokalet. Leietaker er ansvarlig for ødelagt/tapt inventar og servise

Koronasituasjonen

Soon Seilforening forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra myndighetene hva gjelder smittevern i forbindelse med koronasituasjonen.

Ved arrangement i vårt lokale er det leietaker som står som ansvarlig arrangør.

Følgende er hentet fra regjeringen.no:
 

"Fra 15. juni kan det ikke gjennomføres arrangement med mer enn 200 personer til stede på offentlig sted. Det inkluderer ikke ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

 

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

 

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om dette

 

Alle som er til stede, skal kunne holde minst en meter avstand til personer som ikke er i samme husstand."

Har du spørsmål rundt dette eller ønsker mer informasjon så ta kontakt med oss på epost kontoret@soonsf.no

Send oss en forespørsel

© Soon Seilforening