Brygge/ gjestehavn

Gjesteplasser

Soon Seilforening har egen brygge utenfor klubbhuset hvor medlemmer har faste bryggeplasser. Når medlemmene er ute på tur leies disse ut som gjesteplasser.

 

Ledige plasser markeres med grønt skilt. 

Det er mulig å legge seg longside på sørsiden av bryggen.

Gjesteplasser betales med vipps #609056 eller GoMarina app.

Priser 2020:

 • Dagplass på utsiden maks 2 timer

      60,-

 • Døgnplass i bås

      300,-

 • Døgnplass longside inntil 39 fot

      250,-

 • Døgnplass longside 40 - 49 fot

      300,-

 • Døgnplass longside 50 - 59 fot

      400,-

 • Døgnplass longside over 60 fot

      600,-

Vi har dessverre ikke mulighet for reservasjon av enkeltplasser.

Kontakt/ spørsmål

Ved spørsmål ang gjesteplasser eller faste plasser kontakt

brygge@soonsf.no eller Torgeir Moringen: 92243045

Faste bryggeplasser

Soon Seilforenings bryggeanlegg har som formål å bidra til utøvelse av idrett og fremme av seilsportinteressen i Soon, ref SSF lover § 1.

SSF har som ambisjon at bryggeanlegget skal benyttes av båter som eies av aktive medlemmer i foreningen.

Bryggeanlegget skal fungere som et aktivitetssenter hvor aktive medlemmer møtes for trening, erfaringsutveksling, konkurranse, andre seilsportrelaterte aktiviteter og sosialt samvær mv.

 

Kriteriet for båtplass ved SSFs bryggeanlegg er at båteieren er medlem og aktiv i foreningen. Med aktiv menes at båteieren oppfyller minst at av følgende:

 • Er aktiv regattaseiler – enten i foreningens onsdagsseilaser, i andre regattaer på OAS eller NSFs terminliste, eller i internasjonale mesterskap

 • Utøver et verv i foreningen

 • Deltar som frivillig på minst to av SSFs arrangementer

Vinterplasser

Leietaker i sommersesongen har fortrinnsrett til den samme plassen for vintersesongen, og må varsle bryggekomiteen innen 15. september om han / hun ønsker vinterplass. I motsatt fall kan bryggekomiteen leie ut plassen til andre for vintersesongen. I vintersesongen kan bryggekomiteen fravike kravene i bestemmelse 4.1 – 4.3 over for å fylle plassene.

Fortøyningsinstruks Soon Seilforenings brygge.
Havna er ligger utsatt til for vær og vind, det er derfor viktig at alle fortøyer båtene på en slik måte at vi unngår skader. Eier er ansvarlig for skader på anlegg og andre båter som følge av utilstrekkelig fortøyning.

 • Alle båter skal fortøyes i henhold til figur, med minimum 2 fortøyninger i baug og akter i tillegg til 4 spring.

 • Alle fortøyninger skal dimensjoneres for verst tenkelig vær (>25 m/s), minimum 14mm.

 • Alle tau skal utstyres med strekkavlastere i gummi.

 • Alle båter over 1 tonn skal benytte spring begge veier, disse skal festes i «padlock» direkte i betongen der disse er montert.

 • Alle tau skal ha dynamiske egenskaper som er egnet til fortøyning, gamle fall og skjøter er IKKE egnet til fortøyning.

 • Alle båter skal benytte fendere av riktig størrelse.

 • Båter skal ikke forlates i lengere tid med akterenden inn mot bryggen, ved uvær skal alle båter ligge med baugen mot bryggen (sør).

 • Kontroller båt og fortøyning før varslet uvær, er det meldt skikkelig uvær kan det være lurt å ha dobbelt opp med fortøyninger.