top of page

Informasjon til foresatte

Informasjonskanaler

Det meste av praktisk informasjon i forbindelse med treninger og regatta legges ut på vår nettside.

Vi bruker Spond som direkte informasjonskanal for seilere i Jollegruppen.

I løpet av noen dager skal alle ha fått invitasjon til Spond. Hvis dere ikke har fått den i løpet av uken gir dere beskjed til jolleansvarlig.

Den kan lastes ned som app, men det må man ikke ha. Informasjonen fra Spond kommer som e-post eller SMS til dem som ikke ønsker å bruke appen.

Hvis barnet ikke kan komme på trening, skal det meldes i gruppen på Spond, før klokken 16!

Gå gjerne inn på Spond og gjør dere kjent.

Gå også inn og sjekk at opplysningene er riktige på seiler og foresatt.

Viktig dere svarer på Spond ja eller nei når det kommer opp arrangement eller annet. Da ser vi klart hvem som er med eller ikke.


Vi bruker også Facebook som informasjonskanal, men da til generelle beskjeder og informasjon.

Det er så lett at informasjonen forsvinner nedover på Facebook og at den da ikke blir lest.

Bli gjerne medlem av «Soon Seilforening Jollegruppen».

Vi sender også mail. Innbetaling kommer for eksempel på mail.

Sikkerhet

Seiling er en sport hvor det er viktig at sikkerheten blir ivaretatt. Til det er foreningen avhengig av foreldrenes bidrag. Se egen side for informasjon rundt sikkerhet.

Dugnadsinnsats

Foreningen driftes av frivillige og er avhengig av at foreldrene bidrar gjennom dugnadsarbeid. Det avholdes flere dugnader gjennom året som foreldrene blir invitert til.

I tillegg er det behov for at foreldrene bidrar under foreningens arrangementer. Under arrangementene trenger foreningen blant annet noen til å bemanne kiosk, hjelpe til med servering, føre sikkerhetsbåter og dirigere trafikken på parkeringen.

bottom of page