Sikkerhet

Forsikring
Alle som er medlemmer av Soon Seilforening eller som deltar i organisert aktivitet i foreningens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Sikkerhetsinnstruks for foreldre/foresatte

For de yngste og nybegynnerne er seiling en aktivitet i et helt nytt element og med helt nye utfordringer. De trenger derfor personlig oppfølging og støtte på en helt annen måte enn ved andre gruppe-idretter på land.

For å sikre at seil-opplevelsen blir bra under alle forhold er det viktig at alle seilerne vet at de har kjente omsorgspersoner i nærheten. 

 • Foreldrene er til en hver tid ansvarlig for sitt/ sine barn. Foreldrene må passe på at sikkerheten for sitt/ sine barn er i vare tatt, og ellers være til hjelp, støtte og oppmuntring for seileren. 

 • En av foreldrene eller en annen voksen med ansvar for barnet må være tilstede under hele seilingsøkten.

 • Vi ønsker at foreldre, sammen med trenerne, skal være gode forbilder for barna når det gjelder handling og ordbruk.

 • Innsats av foreldrene er viktig for å lage et godt seilermiljø både på land med å følge opp seilerne på vei ut, på vei inn og etterpå, med å være med i følgebåtene. 

 • En del av dette er å passe på at joller, følgebåter, utstyr, lokaler og området eller blir pent behandlet.

 • Foreldrene må følge opp meldinger fra trenerne, avtalte tider for treningsgruppene må overholdes.

Før seiling

Er båten rigget ferdig og sjekket? (Optimistjoller)

 • Masten og spristake er festet og faller ikke av ved kullseiling

 • Hanefot er sikret, maks 10 cm mellom bommen og skjøtets festepunkt

 • Flyteputene er tette og fylt med luft

 • Det nå være et slepetau med løkke i enden

 • Øsekar med flat bunn ligger i båten og er festet med tau

 • Kjøl og ror/rorkultforlenger er riktig festet og fungerer

Er seileren klar?

 • Har seilvest og egnede klær/sko på seg

 • ER tørr og varm og har spist og drukket tilstrekkelig

 • Har vært på toalettet

 • Er i god form og i godt humør

 

Oppfølging/vurderinger

 • Vurdér om seileren mestrer værforholdene eller om han/hun har det bedre i trenerbåten eller sammen med en annen seiler

 • Si i fra til treneren dersom det er spesielle forhold som bør diskuteres

Siste sjekk før utsetting

 • Kommer du for sent, ta kontakt med kontaktpersonen på land for briefing og følgehjelp

 • Ha et ekstra skift til seileren på land

 • Seilerne skal kun sendes på vannet når:

  - Seileren er ført opp på oppropslisten
  - Treneren har gitt klarsignal om å gå på vannet
  - Seileren har seil/redningsvest på seg

Under seiling

 • Vær klar til å hjelpe alle seilere som kommer inn, ikke bare ditt eget barn

 • Hjelp følgebåtene når de kommer inn med seilere, slep eller utstyr

 • Sørg for at følgebåtene kommer raskt ut igjen hvis det er seilere på vannet

 • Ikke rop eller skrik fra brygga eller følgebåt

Etter seiling

 • Snakk med seileren om dagens seilas og erfaringer som er gjort. Gi oppmuntring, trøst og veiledning etter behov

 • Konferer gjerne med treneren og følgemannskapet om hvordan det gikk på vannet

 • Meld fra til treneren eller kontaktpersonen på land om forhold som bør diskuteres eller følges opp

 • Påse at båt, kjøl, ror og seil er skylt med ferskvann og at alt utstyret er satt på riktig plass