top of page
bilde trener.gif

SEILTRENER I SOON SF

TRENER - INFO OM UTDANNING OG JOBB HOS OSS I SOON SEILFORENING

 

Norges Idrettsforbund har i de senere årene rettet et vesentlig fokus på trenernes rolle i norsk idrett og mot betydningen av høyt kompetente, inspirerende og engasjerte trenere.  «Trenerløypa» er NIFs verktøy til å sikre at alle særforbund utvikler trenerutdanning/trenerutvikling i tråd med dette – og i tråd med et utvidet syn på hva en treners oppgaver må være.

Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. 

Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

JOBB I SOON SEILFORENING

I SSF ser vi etter følgende egenskaper hos deg som vil jobbe hos oss:

 • Lidenskap for seiling, du ønsker å lære bort seilglede og kunnskap til andre.

 • Kommuniserer bra med barn og voksne

 • Trenerkurs fra NSF

 • Godkjent båtførerprøve

 • Fremvisning av politiattest

 • Regattaerfaring på NC-nivå (Optimist, RS Feva eller Laser) – det betyr at du bør ha erfaring med regattaseiling i store en-type-felt.

 • Gjerne seilt regatta med store felt i utlandet

 • Erfaring fra storbåt/kjølbåt er en fordel

 • Vi har som krav at trenere skal levere skriftlig treningsplan før hver trening, og evaluering av treningen i etterkant.

        Etter hvert semester skal det lages en skriftlig evaluering av hver seiler.

 • Du må kunne kommunisere godt med hver seiler, og gi gode og oppbyggende individuelle tilbakemeldinger ut fra nivå og erfaring både på vannet og på land – slik at seilerne får tilbakemeldinger og maksimalt læringsutbytte.

 • Være en god rollemodell for barn og ungdom i Soon Seilforening. Både sportslig og sosialt.

 • Du skal delta som trener på NC/regattaer etter avtale.

TRENERUTDANNING

For å jobbe som trener skal du ha den utdanningen som trengs til den stillingen som utlyses. 
 

Soon Seilforening vil ha beskjed om hvem som søker til hvert kurs. Klubben dekker kurset og skal også hjelpe med praksisplass etterpå. Derfor ønsker vi en oversikt på hvem som skal ta kurset for at dette skal kunne planlegges økonomisk og praktisk.

Du skal oppfylle de kriterier som gjelder for hvert kurs for å ta kurset. 

Send en mail til kontoret@soonsf.no hvis du tenker å ta et trenerkurs! Vi ønsker alltid at flere skal utdanne seg i klubben! 

Når du får utdanning hos oss er det ikke det samme som at du automatisk får jobb i klubben etter avsluttet kurs og godkjenning som trener. Stillinger må søkes på når de blir lyst ut.

Her er de forskjellige trener-trinnene du kan ta: (Kopiert fra Norges seilforbund sin hjemmeside) 

Assistentrener

Mestring og trygghet 

– HELHET OG MILJØ 

Dyktiggjør deltakerne for treneraktivitet sammen med ansvarlig trener med NSF Trener 1- eller 2-godkjenning.  

Sikter på trening for nybegynnere og viderekommende 7–12 år og på deltakere på sommercamper i seilforeningene. 

Krav til deltakerne: Må fylle min 15 år og ha jolleerfaring opp til regattanivå det året de tar kurset.

Voksne med seilerfaring trenger ikke spesifikk jolle- eller bretterfaring.

Omfang:  16 timer fordelt på en teoridag og en praktisk dag samt NIF e-læringskurs.

Deltakerne skal på egenhånd ha gjennomgått NIFs e-læringskurs «Aldersrelatert trening» og  «Barneidrettens verdigrunnlag». 

Trener 1 

Innlæring og deltakelse 

– HELHET OG TRENINGSMILJØ

Målgruppe: 

Klubbtrenere og de som ønsker og jobbe som klubbtrenere.

 

Som ferdigutdannet trener I skal du kunne fungere som ansvarlig klubbtrener for nybegynnere (7 år +) opp til viderekommende og unge regattaseilere (10–14år)

Krav til deltakerne: Fylle 16 år det året utdanningen tas og ha god jolle-, skiff-eller bretterfaring (på NC-nivå)  (Kan erstattes med annen inngående seilerfaring)

Omfang: Teorihelg 20 timer, eller kveldssamlinger 5 kvelder á 4 timer, samt egenstudier 25 timer, 45 timer praksis med klubb- og NSF veiledning.

Vurdering:  Skriftlig eksamen i form av en rapport basert på egne erfaringer fra praksisperioden og kursets teoribase – der kandidatene blant annet drøfter særlige fokusområder (coaching av barn som opplever angst, organisering av trening i grupper med store ferdighetsforskjeller, fysisk utvikling for seilere på nybegynnernivå eller andre temaer

Trener 2

Deltakelse og utvikling 

Målgruppe: Klubbtrenere og klasseklubbtrenere som er ansvarlig for regattagrupper.

Dette kurset bygger på trener 1-utdanningen og krever at deltakerne fyller minimum 18 år det året kurset gjennomføres og har minimum 90 timer praksis etter gjennomført NSF Trener 1-utdanning. Kurset kan (ved bestått eksamen) også gi NSF kretsdommer og NSF banedommer-sertifisering.

Omfang: Kurset krever minimum 90 timer (60 kurstimer og 30 timer egenstudie).

Kurset gis normalt over 4 helger samt forutgående e-læringskurs og egenstudier:

 • Mental treningslære: Coaching, pedagogikk, idrettspsykologi, kommunikasjon, treningsplanlegging

 • Fysisk treningslære: Fysiologi, prestasjonsernæring, doping, fysisk treningsplanlegging. 

 • Kappseilingsreglementet, Dommer II og Banedommer,  

 • Regattacoaching – praktisk/teknisk trening med ulikt materiell (jolle, skiff, brett)

Vurdering:  Skriftlig eksamen i form av en rapport basert på egne erfaringer fra praksisperioden og kursets teoribase – der kandidatene blant annet drøfter særlige fokusområder (coaching av ungdom som suboptimaliserer på grunn av resultatfokusering, utvikling av treningskultur for testing og læring, organisering av trening i grupper med store ferdighetsforskjeller, fysisk utvikling for seilere på ungdomsnivå eller andre temaer).

NSF Trener 2 sikter mot selvstendig trening og ansvar for ungdomsseilere fra 12/13 til 16/17 år som ønsker å utvikle seg til nasjonalt toppnivå i sine klasser.  

Etter endt utdanning skal deltakerne ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og konkurransesituasjonen. 

For mer info om trenerutdanning i NSF les her: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/utdanning/trener

bottom of page