top of page
  • Soon Seilforening

Nina Birkeland ble hedret under Frostbite

- Et enormt engasjement og imponerende aktivitetsnivå.


Det var blant ordene som ble sagt da nyvalgt leder i Soon Seilforening, Anders Rekaa, hedret Nina Birkeland under årets Frostbite 26. mars.


Nina hadde vært leder i Soon Seilforening i tre år da hun valgte å gå ut av styret ved årets årsmøte.


Gjennom de tre årene har Nina vært en svært aktiv pådriver i styret og sørget for et høyt aktivitetsnivå i alle grener. En fantastisk innsats spesielt i den tunge perioden med strenge koronarestriksjoner.


Under Ninas ledelse har aktiviteten i foreningen økt og et godt fungerende styre har blant annet sørget for oppussing av Neptun og er nå i gang med forlengelse av bryggen.


Styret i Soon Seilforening takker Nina Birkeland for den gode jobben hun har utført som leder. Hun ble hedret med blomster og gavekort på Son Spa.bottom of page