top of page
  • Soon Seilforening

Bli kjent med styret i SSF

Årsmøtet 3. mars valgte følgende styre i Soon Seilforening


Leder: Nina Birkeland

Nestleder: Anders Rekaa


Styremedlem Christian Birkeland - eksterne kontakter

Styremedlem Torgeir Moringen - brygge

Styremedlem Truls Schøyen - kjølbåt

Styremedlem Fia Sommernes - jolle

Styremedlem Erik R. Wiik-Lehmann - bygningsmasse

Styremedlem Lene Ravnevand - LadiesSailing

Styremedlem Bjørn Ravnestad - materiell


Vara brygge - Rolv Møll Nielsen

Vara kjølbåt - Ole Petter Laksholm

Vara jolle - Anne O. Hetle

Vara bygningsmasse - Bente Schøyen

Vara LadiesSailing - Vivi Saeveras

Vara materiell - Mads LundbergKommentare


bottom of page