top of page
  • Soon Seilforening

Velkommen til digitalt årsmøte i SSF

Årsmøtet i Soon Seilforening vil i år bli avholdt digitalt.


Dato: Onsdag 3. mars 2021

Tid: 18:30 Sted: Der du er


Saksliste


Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede og hvem som har adgang til møte

Sak 2 Velge dirigent

Sak 3 Velge protokollfører

Sak 4 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5 Godkjenne innkallingen

Sak 6 Godkjenne sakslisten

Sak 7 Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8 Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning

Sak 9 Seil UT – Premiering og muntlig informasjon om 2020

Sak 10 Behandle forslag og saker

Sak 11 Fullmakt til styret for fastsettelse av treningsavgifter

Sak 12 Året seiler og årets propell

Sak 13 Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14 Valg


Invitasjon med fullstendig saksliste, sakspapirer og link til det digitale møtet er sendt ut til alle medlemmer pr epost.Har du ikke mottatt eposten? Det kan det være flere årsaker til: - Du er ikke lenger medlem av foreningen. - Du er registrert med en mailadresse som ikke lenger er i bruk. - Du er registrert med mailadressen til et annet familiemedlem.


Du kan selv sjekke og endre dine opplysninger på minidrett.no. Trenger du litt assistanse kan du ta kontakt med kontoret på epost.Siste innlegg

Se alle

BETALING TRENINGSAVGIFT/BÅTLEIE OG BÅTPOOL 2024

Skal betales på Vippsnummer 921593 , «SOON SEILFORENING, Treningsavgift/Båtleie/Båtpool» Inne i Vipps, velger du det som er aktuelt for deg å betale. Sesongen er startet, så det er viktig dere betaler

Comments


bottom of page