top of page
  • Soon Seilforening

Velkommen til årsmøte i SSF

Dato: Torsdag 17. mars 2022

Tid: 18:30

Sted: Neptun


Årsmøtet er Soon Seilforenings høyeste organ. Det er viktig for demokratiet i klubben vår at medlemmer fra alle grupper stiller på møtet og er med på å legge rammene for årets sesong.FORELØPIG SAKSLISTE:

1- Godkjenne de stemmeberettigede og hvem som har adgang til møte

2- Velge dirigent

3- Velge protokollfører

4- Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5- Godkjenne innkallingen

6- Godkjenne sakslisten

7- Behandle idrettslagets årsberetning

8- Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning

9- Seil UT – Premiering og muntlig informasjon om 2021

10- Behandle forslag og saker

11- Fullmakt til styret for fastsettelse av treningsavgifter

12- Året seiler og årets propell

13- Vedta idrettslagets budsjett

14- Valg


Saker som skal behandles på årsmøtet må sendes inn til styret senest 03.03.2022. Saker sendes til: kontoret@soonsf.no


Fullstendig saksliste sendes ut 10.03.2022


For å kunne tilrettelegge møtet best mulig ber vi om påmelding innen 14.03.2022. Skjema for å melde deg/dere på årsmøtet finner dere her. https://forms.gle/WAYiChVP8HQyWdh38


Siste innlegg

Se alle

BETALING TRENINGSAVGIFT/BÅTLEIE OG BÅTPOOL 2024

Skal betales på Vippsnummer 921593 , «SOON SEILFORENING, Treningsavgift/Båtleie/Båtpool» Inne i Vipps, velger du det som er aktuelt for deg å betale. Sesongen er startet, så det er viktig dere betaler

Comments


bottom of page