top of page
  • Soon Seilforening

Soon Seilforening søker sekretær

Stilingen som kontormedarbeider i Soon seilforening lyses ledig med virkning fra og med 01.09.2022.


Det er en deltidsstilling på ca 20 % - 40% av full stilling basert på arbeidsmengde.


Kontormedarbeideren skal fungere som sekretær for seilforeningens styre og årsmøte. Videre skal kontormedarbeideren være bindeleddet mellom styret og regnskapskontoret i økonomisaker og sørge for at styret har oppdatert kunnskap om foreningens løpende økonomi.


Utleie av Seilforeningens lokaler blir en viktig oppgave.


Oppdatering og vedlikehold av seilforeningens digitale kommunikasjonsplatformer (hjemmeside og på sosiale medier) ligger til stillingen.

Kontormedarbeideren vil bli administrativt ansvarlig for utvalgte arrangementer i regi av seilforeningen.


Digital kompetanse er helt sentralt i sekretærarbeidet, økonomiarbeidet og i kommunkasjonsaktivitetene.


Kjennskap til seiling- og regatta-aktiviteter kan bli tillagt vekt ved vurdering av søkere. Kjennskap til de digitale platformene manage2sail og sailracesystem.no er en fordel.


Det er utarbeidet en overordnet arbeidsbeskrivelse med konkretisering av oppgavene. Mengden og typen arbeidsoppgaver vil være gjenstand for fortløpende vurdering i samarbeid med seilforeningens styre.


Seilforeningen stiller kontorarbeidsplass til disposisjon. Arbeidstid og sted tilpasses i et samspill mellom den ansattes og seilforeningens behov.Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner knyttet til utdanning og erfaring og i tillegg personlig egnethet.


Lønn etter avtale.Spørsmål kan rettes til leder Anders Rekaa 416 55 288 eller sekretær Trine Wiik-Lehmann 951 89 912


Søknadsfrist 24.06.22.Søknaden sendes til Soon seilforening ved styreleder Anders Rekaa: leder@soonsf.no


Siste innlegg

Se alle

BETALING TRENINGSAVGIFT/BÅTLEIE OG BÅTPOOL 2024

Skal betales på Vippsnummer 921593 , «SOON SEILFORENING, Treningsavgift/Båtleie/Båtpool» Inne i Vipps, velger du det som er aktuelt for deg å betale. Sesongen er startet, så det er viktig dere betaler

Comments


bottom of page