top of page
  • Soon Seilforening

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte

Det kalles med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Soon Seilforening. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Innkalling er også sendt ut pr epost til alle medlemmer.


Estimert møtetid: 1 time.Dato: 04.11.2021

Sted: Neptun

Tid: 19:00SAKSLISTE


Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede og se til at møtet er vedtaksført i hht vedtekter

Sak 2 Velge møteleder

Sak 3 Velge protokollfører

Sak 4 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5 Godkjenne innkallingen

Sak 6 Godkjenne sakslisten

Sak 7 Utvidelse av brygge – godkjenne utvidet låneramme

Saken gjelder:

Årsmøtet 2021 vedtok å gi styret fullmakt til å utvide på bølgebryteren med 30 meter og ta opp et lån for å finansiere tiltaket. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble lagt som premiss at styret forholder seg til de økonomiske rammene som ble skissert i sakspapirene.

Soon SF har fått et bindende pristilbud på utvidelse av brygga som er høyere enn det som lå til grunn for behandlingen av saken på det ordinære årsmøtet. Prisøkningen har bl.a. sammenheng med en uventet stor prisøkning på ulike typer byggevarer. For å realisere utvidelsen må styret få en utvidet lånefullmakt fra årsmøtet. Økonomien knyttet til utvidelsen er fortsatt god, både hva gjelder sikkerhet for lånet og inntektene som brygga gir foreningen,. Inntektene kommer fra utleie av flere faste plasser og tilfeldig havneleie i løpet av sesongen.
Forslag til vedtak på årsmøtet: "Ekstraordinært årsmøte gir styret en økt låneramme."Velkommen!


Siste innlegg

Se alle

BETALING TRENINGSAVGIFT/BÅTLEIE OG BÅTPOOL 2024

Skal betales på Vippsnummer 921593 , «SOON SEILFORENING, Treningsavgift/Båtleie/Båtpool» Inne i Vipps, velger du det som er aktuelt for deg å betale. Sesongen er startet, så det er viktig dere betaler

Comments


bottom of page