top of page
  • Soon Seilforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 15. februar
ÅRSMØTE

Torsdag 15.februar kl. 18.30


Sted: Seilforeningens lokale Neptun, Storgt. 29B, 1555 Son


Invitasjon til årsmøte med link og sakspapirer vil bli sendt ut 8. februar.


Dagsorden / saksliste

 

SAK 1. Godkjenne de stemmeberettigede og hvem som har adgang til møte

SAK 2. Velge dirigent

SAK 3. Velge protokollfører

SAK 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

SAK 5. Godkjenne innkallingen

SAK 6. Godkjenne sakslisten

SAK 7. Behandle idrettslagets årsberetning

SAK 8. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning

SAK 9. Behandle SSF’s organisasjonsplan

SAK 10. Vedta SSF’s budsjett

SAK 11. Seil UT – Premiering og muntlig informasjon om 2023

SAK 12. Behandle forslag og saker

SAK 13. Fullmakt til styret for fastsettelse av treningsavgifter

SAK 14. Årets seiler og årets propell

SAK 15. Valg


Forslag til årsmøtet må være ankommet kontoret senest 1. februar


Siste innlegg

Se alle

BETALING TRENINGSAVGIFT/BÅTLEIE OG BÅTPOOL 2024

Skal betales på Vippsnummer 921593 , «SOON SEILFORENING, Treningsavgift/Båtleie/Båtpool» Inne i Vipps, velger du det som er aktuelt for deg å betale. Sesongen er startet, så det er viktig dere betaler

Comments


bottom of page