top of page
  • Soon Seilforening

ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING- Saksliste, sakspapirer og årshjul
Torsdag 15. FEBRUAR 2024 kl. 18.30

Sted: Neptun

Saksdokumenter er sendt ut på mail til medlemmer torsdag 8.februar. Nedenfor finner du årsmelding og årshjul.

              Saksliste

Sak 1

Godkjenne oppmøte og de stemmeberettigede

Sak 2

Velge dirigent

Sak 3

Velge protokollfører

Sak 4

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5

Godkjenne innkallingenForslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

Sak 6

Godkjenne sakslistenForslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Sak 7

Behandle idrettslagets årsberetningForslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak 8

Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretningForslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap og beretning.

Sak 9

Seil UT – Premiering og muntlig informasjon om 2023

Sak 10

Behandle forslag og saker

10.1 Ekstra nedbetaling av bryggelån

Se saksdokument

Sak 11

Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgifter Se saksdokument

Sak 12

Året seiler og årets propell

Sak 13

Vedta idrettslagets budsjettForslag til vedtak: Årsmøtet vedtok det fremlagte budsjettforslaget.

Sak 14

Behandle SSF’s organisasjonsplan

Se vedlagte saksdokument

Sak 15

Valg 


Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling.


sak 7.årsmelding 2023 ny
.pdf
Download PDF • 4.59MB
sak 8 ssf resultatrapport pr 31.12.23
.pdf
Download PDF • 159KB
sak 8 ssf balanse pr 31.12.23
.pdf
Download PDF • 143KB
sak 8 ssf økonomirapport pr 31.12.23
.pdf
Download PDF • 36KB
sak 10- forslag og saker
.pdf
Download PDF • 95KB
sak 11- fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
.pdf
Download PDF • 91KB
sak 13- vedta ssfs budsjett
.pdf
Download PDF • 174KB
sak 14. behandle ssfs organisasjonsplan
.pdf
Download PDF • 103KB
årshjul 2024 soon seilforening-xlsx
.xlsx
Download XLSX • 15KB


bottom of page