top of page
  • Soon Seilforening

ÅRSMØTE!


Torsdag 2.mars kl. 18.30


Sted: Seilforeningens lokale Neptun, Storgt. 29B, 1555 Son


Invitasjon til årsmøte med link og sakspapirer vil bli sendt ut 23. februar.


Dagsorden / saksliste


Sak 1

Godkjenne de stemmeberettigede og hvem som har adgang til møte

Sak 2

Velge dirigent

Sak 3

Velge protokollfører

Sak 4

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5

Godkjenne innkallingen

Sak 6

Godkjenne sakslisten

Sak 7

Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8

Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.


Sak 9

Behandle SSF’s organisasjonsplan


Sak 10

Vedta SSF’s budsjett


Sak 11

Seil UT – Premiering og muntlig informasjon om 2022

Sak 12

Behandle forslag og saker

Sak 13

Fullmakt til styret for fastsettelse av treningsavgifter

Sak 14

Årets seiler og årets propell


Sak 15

Valg


Forslag til årsmøtet må være ankommet kontoret senest 15. februar.


Siste innlegg

Se alle

BETALING TRENINGSAVGIFT/BÅTLEIE OG BÅTPOOL 2024

Skal betales på Vippsnummer 921593 , «SOON SEILFORENING, Treningsavgift/Båtleie/Båtpool» Inne i Vipps, velger du det som er aktuelt for deg å betale. Sesongen er startet, så det er viktig dere betaler

Comments


bottom of page